Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Tarnów: Były prezydent skazany na 3 lata za korupcję

Tarnów: Były prezydent skazany na 3 lata za korupcję
Sąd uznał winę byłego prezydenta za udowodnioną. (Fot. Pixabay)
Na karę trzech lat pozbawienia wolności skazał wzoraj Sąd Okręgowy w Tarnowie byłego prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigałę za korupcję i przyjęcie 70 tys. zł łapówki. Sąd uznał winę byłego prezydenta za udowodnioną.

W wyniku apelacji obrońców tarnowski sąd zmienił jednak wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku, który w pierwszej instancji skazał Ścigałę na pięć lat więzienia.

Jednocześnie sąd uniewinnił byłego prezydenta w wątku dotyczącym niedopełnienia obowiązków przy remoncie nawierzchni kilku tarnowskich ulic. Do ponownego rozpoznania przekazał z kolei wątek dotyczący niedopełnienia przez byłego prezydenta obowiązków przy inwestycji związanej z ulicą Kryształową.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że fakt przyjęcia korzyści majątkowej przez oskarżonego nie budzi wątpliwości sądu i został wystarczająco udokumentowany, w tym zeznaniami świadków, dokumentami bankowymi i innymi dowodami. W związku z tym argumenty obrońców, podważających wiarygodność głównego świadka, obciążającego Ryszarda Ścigałę, sąd uznał za niezasadne. 

Sąd stwierdził także, że kara 3 lat pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu. Wyraził też przekonanie, że pomimo stosunkowo niewielkiej wartości korzyści majątkowej nie można bagatelizować podobnych działań wysokiego funkcjonariusza samorządowego.

Oskarżonego nie było w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Podczas całego postępowania wyrażał zgodę na podawanie jego nazwiska. Wczoraj potwierdził to także jego obrońca.

W akcie oskarżenia zarzucono Ścigale, że jesienią 2010 r. w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta miasta przyjął 70 tys. łapówki od firmy budowlanej w zamian za wydawanie przez miejskich urzędników korzystnych dla niej decyzji oraz uprzywilejowanie przy przetargach.

We wręczeniu korzyści majątkowej mieli pośredniczyć Bogdan G. oraz Paweł P., członkowie zarządu Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów. Do przekazania prezydentowi pierwszej transzy, co najmniej 20 tys. zł, miało dojść 28 października 2010 r. W kolejnych dniach przekazano kolejnych 50 tys. złotych.

Kolejne dwa zarzuty wobec Ścigały dotyczyły przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Według prokuratorów chodziło o korzystne dla spółki budowlanej zmiany w dokumentacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich czy zmiany w specyfikacji przetargu na przebudowę ulic.

Oskarżeni o pośredniczenie w przekazaniu łapówki Bogdan G. i Paweł P. przyznali się do zarzucanych im czynów i zadeklarowali chęć dobrowolnego poddania się karze. W styczniu 2015 roku zostali skazani na kary po dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i grzywny.

Pozostali oskarżeni, w tym Ryszard Ścigała, w trakcie śledztwa nie przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia, które według prokuratury są sprzeczne z zebranymi dowodami.

W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzesku skazał byłego prezydenta Tarnowa na 5 lat więzienia za korupcję i przyjęcie 70 tys. zł łapówki oraz przekroczenie uprawień. Orzekł także grzywnę 160 tys. zł i zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach dysponujących mieniem publicznych na okres 10 lat.

W apelacji od tego wyroku obrońcy i sam oskarżony podważali wiarygodność świadków obciążających oskarżonego i wnosili o uniewinnienie. Prokuratura domagała się utrzymania wyroku skazującego.

Trzej pozostali oskarżeni w sprawie – urzędnicy i przedsiębiorca - usłyszeli wyroki więzienia w zawieszeniu za przekroczenie uprawnień lub obietnice korzyści. Sąd odwoławczy utrzymał wyroki dla dwóch z nich, korygując wymiar grzywien; trzeci wyrok uchylił do ponownego zbadania razem z wątkiem byłego prezydenta.

Ryszard Ścigała przebywał w areszcie od 27 września 2013 r. do końca marca 2014 roku. Został wtedy zwolniony po wpłaceniu 450 tys. zł poręczenia majątkowego. Warunkiem odzyskania wolności był także zakaz opuszczania kraju i zawieszenie w wykonywaniu czynności prezydenta Tarnowa. W ostatnich wyborach samorządowych b. prezydent miasta wybrany został tarnowskim radnym miejskim.