Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Sprzęt za miliony dla podkarpackich strażaków

Sprzęt za miliony dla podkarpackich strażaków
Do 26 lutego br. gminy i miasta na prawach powiatu z województwa podkarpackiego mogą składać wnioski na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Do rozdysponowania jest 8,5 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości - ogólnopolskiego programu, dzięki któremu do OSP w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Pilotaż tego programu był przeprowadzony w woj. małopolskim, gdzie zakupionych zostało za 10 mln zł m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych.

Teraz resort sprawiedliwości ogłosił nabór dla województwa podkarpackiego. Pula pieniędzy do wykorzystania wynosi 8,5 mln zł.

O wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z Podkarpacia, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Sprzęt, który może być zakupiony z pieniędzy funduszu to m.in. defibrylatory i torby ratownicze.

Samorządy muszą złożyć wnioski do 26 lutego br. Jednym z wymogów jest to, iż gmina musi posiadać wkład własny w wysokości 1 proc. wartości sprzętu, o który wnioskuje.

Budżet Funduszu Sprawiedliwości to ponad 100 mln zł, pieniądze pochodzą m.in. od sprawców wypadków drogowych, którzy zostali zobowiązali do wpłaty na fundusz.

Nabory dla kolejnych województw będą ogłaszane co dwa tygodnie.

W Polsce działa około 16000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do każdej z nich ma trafić podstawowa torba ratownicza R1 z najnowocześniejszym wyposażeniem do udzielenia pomocy ofiarom wypadków. Jedna taka torba kosztuje 6-8 tys. zł.