Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Raport o biedzie w Polsce

Raport o biedzie w Polsce
Wielu Polaków ledwo wiąże koniec z końcem. (Fot. Thinkstock)
8 mln Polaków doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego - wynika z "Raportu o biedzie. Szlachetna Paczka 2017". Raport został opracowany m.in. na podstawie danych zebranych przez wolontariuszy podczas ubiegłorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka.

Wolontariusze odwiedzili w ubiegłym roku ponad 33 tys. polskich rodzin, z czego 18,9 tys. zostało włączonych do projektu i otrzymało pomoc przygotowaną przez darczyńców. Z każdą z rodzin wolontariusze przeprowadzili pogłębione wywiady. Pytali m.in. o to, co najbardziej zaważyło na obecną sytuację rodzin, o bariery, które stanowią największą przeszkodę w dźwignięciu się z biedy, o trudności, z jakimi rodzina się mierzy, a także o sytuację domową, zawodową i edukacyjną, oraz o warunki życia i sytuację finansową. Historię niektórych z beneficjentów Szlachetnej Paczki znalazły się w raporcie.

Autorzy raportu korzystali również z opracowań m.in. GUS, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, PFRON, NIK i BIK.

W raporcie omówiono zjawiska społeczne wywołujące biedę. Wskazano m.in. starość i samotność, nieszczęścia życiowe, samotne rodzicielstwo, biedę dziedziczoną, chorobę i niepełnosprawność, pracę z niskim wynagrodzeniem.

Jak wynika z raportu, 8 mln Polaków doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego. "U 1300 rodzin spośród wszystkich włączonych do Szlachetnej Paczki (6 proc. ogółu) dochód na osobę nie przekracza 100 zł miesięcznie. 81 rodzin nie ma gdzie mieszkać. W 2017 roku wciąż są w Polsce miejsca, w których luksusem jest: łazienka (nie mają jej 262 rodziny włączone do Szlachetnej Paczki), ogrzewana toaleta (a nie drewniany wychodek), dach, który nie przecieka" - można przeczytać w raporcie.

Według jego autorów, główne bariery, z jakimi mierzą się wykluczeni społecznie Polacy objęci pomocą Szlachetnej Paczki, to brak wiary w możliwość zmiany sytuacji, w jakiej się znaleźli, zmęczenie oraz brak sił i czasu na podjęcie działań zmierzających do poprawy ich bytu.

Raport wskazuje na wyjątkowo trudną sytuację osób samodzielnie wychowujących dzieci, zwłaszcza gdy równolegle zmagają się one z chorobą lub niepełnosprawnością (zarówno własną, jak i dzieci), a także osób w podeszłym wieku oraz mieszkańców ośrodków słabo skomunikowanych z resztą kraju.

Chorzy i niepełnosprawni to zdecydowanie najliczniejsza kategoria rodzin otrzymujących pomoc ze Szlachetnej Paczki. W 2016 roku było ich prawie 12 tys., z czego ponad jedna czwarta to rodziny z chorym bądź niepełnosprawnym dzieckiem lub dziećmi. Wśród seniorów objętych pomocą Szlachetnej Paczki jeden na trzech nie ma łazienki, a ponad połowa żyje za mniej niż 300 zł miesięcznie.

Akcja Szlachetna Paczka prowadzona jest od 2001 roku. Podczas poprzedniej edycji łączna wartość materialna przekazanej pomocy przekroczyła 47 mln zł. W tym roku 11 100 wolontariuszy odwiedziło już ponad 33 tys. rodzin. Organizatorzy szacują, że w tym roku, podczas XVII edycji Szlachetnej Paczki, liczba rodzin włączonych do projektu przekroczy 20 tys.

Szlachetna Paczka ma zasięg ogólnopolski, a jej wolontariusze działają w 645 rejonach na terenie całego kraju. Tegoroczną edycję akcji zainaugurowano w sobotę, 18 listopada, pod hasłem "Lubię ludzi".(PAP)