Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Polak miał w 2017 r. do wydania średnio 1,6 tys. zł

Polak miał w 2017 r. do wydania średnio 1,6 tys. zł
Portfele Polaków są coraz grubsze. (Fot. Thinkstock)
W 2017 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wyniósł 1 598 zł - podał Główny Urząd Statystyczny.

W 2016 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wynosił 1 475 zł, a w 2015 roku 1 386 zł.

Dochód rozporządzalny, według definicji GUS, to suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy i inne podatki oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności.