Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Polacy o komentowaniu biustu: molestowanie czy komplement?

Polacy o komentowaniu biustu: molestowanie czy komplement?
Polacy łagodnie traktują publiczne wyrażanie podziwu dla atrybutów kobiecości. (Fot. Thinkstock)
Publiczne komentowanie kobiecego biustu, pośladków czy nóg to dla ponad połowy Polaków komplement. Tylko 38 procent badanych przez CBOS odpowiedziało, że postrzega takie zachowania jako zdecydowanie obraźliwe.


Jak wynika z badania, zachowaniami naruszającymi godność kobiety, a tym samym noszącymi znamiona molestowania, są w społecznym odczuciu przede wszystkim te, które nie pozostawiają wątpliwości co do intencji i kontekstu.

Dla 65 proc. badanych celowe dotknięcie, z podtekstem seksualnym jest zdecydowanie obraźliwe, dla 26 proc. raczej obraźliwe. 5 proc. ankietowanych uznało takie zachowanie za obojętne. 1 proc. uważa, że to komplement. Składanie propozycji seksualnych jest obraźliwe dla 87 proc. respondentów. 7 proc. ankietowanych ma do tego obojętny stosunek. Z kolei dla 2 proc. badanych jest to komplement.

Z sondażu wynika, że większe różnice zdań ankietowani wyrażają w kwestii uporczywego wpatrywania się (taksujący wzrok). Dla 53 proc. respondentów takie zachowania są obraźliwe, dla 32 obojętne. 8 proc. oceniło, że uporczywe wpatrywanie się jest komplementem.

Łagodniej Polacy traktują publiczne wyrażanie podziwu dla atrybutów kobiecości (biustu, nóg, pośladków). Za obraźliwe takie zachowanie uznało 32 proc. badanych. 27 proc. ankietowanych ma obojętny stosunek do takich zachowań. 25 proc. uznało, że to komplement. 6 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

W badaniu podkreślono, że czynnikiem silnie różnicującym opinie badanych w omawianych kwestiach, jest – co dość oczywiste – płeć.

Z dezaprobatą publiczne komentowanie niedostatków urody oceniło 94 proc. ankietowanych. 3 proc. badanych oceniło takie zachowanie obojętnie. 1 proc. ankietowanych z aprobatą odniosło do publicznego komentowania niedostatków urody.

Jak czytamy w badaniu, o ile publiczne wyrażanie podziwu dla biustu, nóg czy pośladków obcej kobiety traktowane jest z aprobatą bądź przynajmniej obojętnie przez połowę badanych, o tyle publiczne komentowanie przez mężczyznę niedostatków damskiej urody spotyka się z powszechną dezaprobatą, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (329) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.