Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Polacy chcą zarabiać coraz więcej

Polacy chcą zarabiać coraz więcej
Polacy cenią się coraz bardziej w miarę coraz lepszej sytuacji finansowej. (Fot. Thinkstock)
Oczekiwania dochodowe Polaków od 2015 roku znacząco wzrosły. Powodem jest poprawa położenia materialnego Polaków, jaka nastąpiła w tym czasie - poinformował CBOS w komunikacie.

Jak wyjaśnił CBOS, w badaniu zapytano, ile, zdaniem ankietowanych, powinien wynosić dochód gospodarstwa domowego, aby możliwe było zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb, życie na średnim poziomie, oraz życie dostatnie, bez żadnych problemów finansowych.

W komunikacie CBOS "Wzrost oczekiwań dochodowych Polaków" podano, że z deklaracji wynika, iż przeciętny dochód netto na osobę pozwalający na zaspokojenie podstawowych potrzeb wynosi 1 tys. 467 zł (mediana 1 tys. 300 zł), umożliwiający życie na średnim poziomie – 2 tys. 317 zł (mediana 2 tys. zł), natomiast pozwalający na dostatnie życie – 3 tys. 605 zł (mediana 2 tys. 500 zł).

Z kolei dochód ekwiwalentny (pokazuje, jaki jest dochód pojedynczego członka rodziny, biorąc pod uwagę wszystkie pieniężne wpływy - łącznie z zasiłkami - pomniejszone o podatki czy składki na ubezpieczenie zdrowotne), porównywalny dla gospodarstw domowych o różnym składzie i strukturze demograficznej, wynosi w przypadku podstawowego poziomu potrzeb – 1 tys. 790 zł, w przypadku życia na średnim poziomie – 2 tys. 835 zł, a w przypadku dostatniego życia – 4 tys. 434 zł.

"Według danych GUS, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w 2017 roku 1598 zł, czyli sytuuje się między dochodem pozwalającym na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb a dochodem umożliwiającym życie na średnim poziomie" - przypomniano.

Jak można przeczytać w komunikacie CBOS, dochody pozwalające na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb są w odczuciu respondentów znacznie wyższe niż przyjmowane granice ubóstwa, niezależnie od tego, czy brane są pod uwagę ubóstwo skrajne, relatywne czy ustawowe.

Ośrodek poinformował, że od września 2015 r. oczekiwania dochodowe znacząco wzrosły. Według CBOS "można to wyjaśnić poprawą położenia materialnego Polaków, która nastąpiła w tym czasie". Z analiz wynika, że aspiracje dochodowe w znacznej mierze kształtowane są sytuację finansową.