Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Podkarpackie: Ponad 900 mln zł na inwestycje w budżecie województwa na 2018 r.

Podkarpackie: Ponad 900 mln zł na inwestycje w budżecie województwa na 2018 r.
W projekcie budżetu zaplanowano deficyt w wysokości ponad 101 mln zł. (Fot. Thinkstock)
Niemal 1,5 mld zł dochodów oraz prawie 1,6 mld zł wydatków - to najważniejsze założenia budżetu województwa podkarpackiego na 2018 r. Na inwestycje przeznaczono ponad 900 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy zaplanowano na ponad 101 mln zł.

Przyszłoroczne dochody budżetu mają być ponad 232 mln zł wyższe niż w roku 2017. Większe o 272 mln zł będą też wydatki. Zarząd regionu przeznaczył na inwestycje 907 mln zł, co stanowi 57 proc. wszystkich wydatków, to o 174 mln zł więcej niż w tym roku.

Zdaniem rzecznika prasowego marszałka woj. podkarpackiego Tomasza Leyki to dobry projekt budżetu, w którym "przychody zapisano na realnym poziomie".

„W budżecie tym, co istotne, zapewniony został też wkład własny do projektów wykorzystujących finansowanie unijne. Ten budżet to realizacja zamierzeń, które były wcześniej przez zarząd zapowiadane, stąd przede wszystkim duża liczba inwestycji, szczególnie w infrastrukturę drogową, w tym obwodnice miast” – dodał.

Leyko zaznaczył, że inwestycje na drogach wojewódzkich stanowią ponad 66 proc. wszystkich inwestycji zapisanych w budżecie. „Przy tych drogach tworzyć się będą nowe atrakcyjne miejsca, czy to dla inwestorów, czy dla budownictwa. Kolejnym krokiem, ale już w następnych budżetach będzie budowanie łączników autostradowych” – zaznaczył rzecznik.

Inwestycje zapisane w przyszłorocznym budżecie podzielone zostały na dwa obszary: wieloletnie i jednoroczne.

Te pierwsze ujęte zostały też w Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa na lata 2018-2042, w przyszłym roku zostanie na nie przeznaczona kwota ponad 830 mln zł. Najważniejsze z nich to m.in. realizacja 32 inwestycji drogowych (ponad 578 mln zł), w tym rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 oraz budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni, Strzyżowa i Dynowa.

Na zakup i modernizację pojazdów szynowych w budżecie zapisano ponad 115 mln zł, a na budowę zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej przeznaczono 15,4 mln zł. W budżecie zapisano również m.in. 5,8 mln zł na stworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Z kolei na inwestycje jednoroczne zapisano ponad 77 mln zł. Pieniądze te wydane zostaną m.in. na inwestycje w drogi wojewódzkie, na ochronę zdrowia, w tym ponad 2 mln zł na rozbudowę Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1. Pieniądze przeznaczone zostaną także na inwestycje melioracyjne.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt w wysokości ponad 101 mln zł, który finansowany będzie m.in. kredytem lub pożyczką długoterminową i wolnymi środkami po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych. W 2018 roku zaplanowano również spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji na łączną kwotę 33,6 mln zł.

Projekt budżetu zostanie poddany pod głosowanie na grudniowej sesji sejmiku województwa.