Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Podkarpackie: Nazwy 10 ulic zostaną zmienione

Podkarpackie: Nazwy 10 ulic zostaną zmienione
Wojewoda dała gminom możliwość składania własnych propozycji nowych nazw ulic. (zdjęcie podglądowe/Pixabay)
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wszczęła 10 postępowań zmierzających do wydania w drodze zarządzenia zastępczego nowych nazw 10 ulic w sześciu gminach województwa.

Chodzi o gminy: Mielec, Kołaczyce, Jasło, Baranów Sandomierski, Leżajsk i Krosno.

Samorządy w tych gminach nie dopełniły bowiem obowiązku wynikającego z tzw. ustawy dekomunizacyjnej o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, i nie zmieniły nazw łącznie 10 ulic. Miały na to 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 2 września br.

Rzeczniczka zaznaczyła, że w związku z niewykonaniem przez te gminy obowiązku zmian nazw tamtejsze samorządy zostały poinformowane o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania przez wojewodę podkarpackiego zarządzenia zastępczego, nadającego nową nazwę dotychczasowej ulicy.

"W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez organ stanowiący gminy, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust.2 niniejszej ustawy, wojewoda w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin wskazany dla organów gminy, wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nową nazwę” – wyjaśniła rzeczniczka.

Dodała, że wojewoda dała gminom możliwość składania własnych propozycji nowych nazw ulic. Samorządy mogą swoje propozycje składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wszczęciu postępowań. Waksmundzka-Szarek zastrzegła jednocześnie, że wojewoda może wziąć pod uwagę te propozycje, ale nie musi.