Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Nowe mapy zagrożenia powodziowego dla 600 rzek

Nowe mapy zagrożenia powodziowego dla 600 rzek
Mapy ryzyka powodziowego to podstawa do planowania działań przeciwpowodziowych. (Fot. Pixabay)
Dla blisko 600 polskich rzek o łącznej długości ok. 13 tys. km zostaną stworzone nowe mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. Mapy mają być gotowe do końca grudnia 2019 r.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej podał, że przystąpił on do przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Te pierwsze zostały sporządzone w 2013 r. i dotyczą 255 rzek lub odcinków rzek na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry i Pregoły. Zgodnie z unijną dyrektywą powodziową, mapy muszą być aktualizowane co sześć lat.

Przegląd, aktualizacja map ma zakończyć się do końca grudnia 2019 roku. Nowe mapy mają zostać stworzone dla co najmniej 592 rzek lub odcinków rzek w dorzeczach: Wisły, Odry, Pregoły i Niemna. Ich długość to ok. 13 tys. km. Wartość projektu, który ma zakończyć się w 2021 roku to 52 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 44 mln zł.

"Musimy się nauczyć żyć z powodzią, aby straty w mieniu i życiu zmniejszyć do minimum. Temu właśnie służą mapy ryzyka powodziowego. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli wystąpi powódź, będziemy wiedzieli, co się wydarzy, jak bezpiecznie przeprowadzić falę powodziową" - wyjaśnił na poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor departamentu planowania i zasobów wodnych w KZGW Przemysław Gruszecki.

Jak podkreśla KZGW, mapy ryzyka powodziowego to podstawa do planowania działań przeciwpowodziowych (np. inwestycji w wały czy zbiorniki retencyjne), ale również prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej na obszarach zagrożonych powodzią. Nowe mapy mają też pokazywać szacunkowe straty związane z ewentualną powodzią.

Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego opracowywane są dla czterech scenariuszy. Przedstawione są na nich obszary o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: niskiego (raz na 500 lat), średniego (raz na 100 lat), wysokiego (raz na 10 lat) oraz obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.

Oprócz zasięgów zagrożenia powodziowego na mapach przedstawiane są też głębokości wody, dane dotyczące maksymalnego poziomu zwierciadła wody, kierunki i prędkości przepływu wody. Na mapach są też przedstawiane szacunkowe wartości strat związanych z powodzią, liczbą mieszkańców zagrożonych wielką wodą i obiekty o szczególnym znaczeniu gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym, który zalanie może spowodować znaczne straty.

Mapy w wersji kartograficznej dostępne są na stronie: TUTAJ.