Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadzili¶my kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatno¶ci i Plików Cookies i chcemy, aby¶ wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Muzułmanie będ± w 2040 r. drug± co do wielko¶ci grup± wyznaniow± w USA

Muzułmanie będ± w 2040 r. drug± co do wielko¶ci grup± wyznaniow± w USA
Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowi±zków muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego Boga, pięciokrotna modlitwa w ci±gu doby, post w miesi±cu ramadan, jałmużna na rzecz ubogich oraz pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu. (Fot. Getty Images)
W 2040 roku muzułmanie mog± stać się drug± co do wielko¶ci grup± wyznaniow± w USA - wynika z raportu amerykańskiego niezależnego o¶rodka badawczego Pew Research Center. Najliczniejsz± grup± maj± według prognoz pozostać chrze¶cijanie.

Zgodnie z danymi Pew Research Center, w 2017 roku w USA mieszkało około 3,45 mln muzułmanów, co daje 1,1 proc. całkowitej liczby ludno¶ci Stanów Zjednoczonych. O¶rodek badawczy po raz pierwszy opublikował dane dotycz±ce liczby muzułmanów w USA w 2007 roku; od tego czasu zwiększała się ona o około 100 tys. wyznawców rocznie, głównie dzięki wysokiej liczbie urodzeń w¶ród muzułmanów oraz migracji do USA.

Pew prognozuje, że liczba muzułmanów będzie wzrastać w szybszym tempie niż liczba Żydów, którzy obecnie stanowi± około 2 proc. dorosłej populacji USA; judaizm jest drug± pod względem liczby wyznawców religi± w Stanach Zjednoczonych.

Do roku 2050 w USA będzie ok. 8,1 mln muzułmanów, co równać się będzie 2,1 proc. ogółu społeczeństwa.

Jak wynika ze statystyk Pew z 2014 roku, aż 70,6 proc. dorosłych Amerykanów to chrze¶cijanie, a tylko 5,9 proc. to osoby wyznaj±ce inne religie.