Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Gładsza jazda po lokalnych drogach Podkarpacia

Gładsza jazda po lokalnych drogach Podkarpacia
Na Podkarpaciu zostanie zrealizowanych 26 inwestycji gminnych i powiatowych o wartości ponad 31 mln zł. W sumie przebudowanych będzie 45 km dróg.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaznaczyła, że w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na Podkarpaciu zrealizowanych będzie 26 zadań.

„Efektem tych inwestycji będzie budowa, przebudowa oraz remont 45 km dróg lokalnych, w tym 14 km dróg gminnych oraz 31 km dróg powiatowych. Ponadto wybudowane zostaną dwa mosty” - powiedziała.

Wojewoda zaznaczyła, że osiem zadań trafiło na listę rezerwową. „Oczywiście lista rezerwowa będzie realizowana dopiero wówczas, kiedy pojawią się oszczędności poprzetargowe” – dodała.

Ponad 31 mln zł, które warte są te inwestycje, to nie jedyne pieniądze, jakie wpływają do regionu i poprawiają stan infrastruktury drogowej. Leniart przypomniała, że województwo od wielu lat realizuje także Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

„Województwo jest także beneficjentem programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w ramach którego znaczna część środków trafia na poprawę infrastruktury drogowej” – podkreśliła.

„Liczę na to, że przy współpracy z naszymi samorządami bardzo szybko program zostanie zrealizowany, bo dotacja rządowa musi być rozliczona do 31 grudnia bieżącego roku” – powiedziała Leniart.

Jedną z największych dotacji - ponad 4,1 mln zł - otrzymała gmina Zagórz na budowę mostu na rzece Osława w miejscowości Morochów. Wojewoda zaznaczyła, że mieszkańcy od wielu lat czekali na tę inwestycję.

Dotychczasowy most był dostępny tylko w czasie niskiego poziomu rzeki Osławy i utrudniał dojazd np. karetki do mieszkańców wsi Morochów. Z nowej przeprawy będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy. Turyści będą mogli dojechać do m.in. rezerwatu „Przełom Osławy pod Mokrem” oraz korzystać ze szlaków turystycznych, w tym Szlaku Przygód dobrego Wojaka Szwejka.