Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Do Krakowa powrócił smog. Apel prezydenta miasta

Do Krakowa powrócił smog. Apel prezydenta miasta
Na fatalny stan powietrza w Krakowie i w Małopolsce ma wpływ m.in. brak wiatru. (Fot. Thinkstock)
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski apeluje o pozostawienie samochodów i korzystanie z komunikacji miejskiej. Dzisiaj w Krakowie i Małopolsce dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone, w niektórych miejscowościach regionu - trzykrotnie.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej od godziny 1:00 w nocy do godziny 7:00 rano, zarejestrowany na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Krakowie wyniósł 121 mikrogramów na metr sześc. Dopuszczalna norma dobowa to 50 mikrogramy na metr sześcienny.

Jak podaje WIOŚ: w poniedziałek rano w na stacji pomiarowej w Tarnowie odnotowano 132 mikrogramy PM10 na metr sześcienny; w Suchej Beskidzkiej - 152 mikrogramy na metr sześcienny; w Skawinie - 154 mikrogramy na metr sześcienny; w Krakowie-Kurdwanowie – 155 mikrogramów na metr sześcienny; na ulicy Telimeny – 213 mikrogramów na metr sześcienny; w stacji Kraków, Złoty Róg - 104 mikrogramy na metr sześcienny.

Na fatalny stan powietrza w Krakowie i w Małopolsce ma wpływ m.in. brak wiatru.

"Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu" - poinformował dzisiaj Urząd Miasta.

Dodano, że osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności: ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie zanieczyszczeń; unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń; osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

"Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń" - podano.