Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Co druga kobieta jest pomijana przy awansach

Co druga kobieta jest pomijana przy awansach
Świat finansów od zawsze należał do mężczyzn. (Fot. Thinkstock)
Uwikłanie kobiet w role tradycyjne, nierówne traktowanie przy awansach i panująca wśród mężczyzn solidarność - kobiety, które chcą budować swoją karierę zawodową, w dalszym ciągu muszą mierzyć się z wieloma barierami,

Świat finansów od zawsze należał do mężczyzn. Jak wynika z raportu "Kobiety w finansach", 70 proc. respondentów wciąż wskazuje, że rola kobiet w tym sektorze jest bardziej wspierająca niż strategiczna, a najbardziej sfeminizowanym wakatem jest księgowość. W głównej mierze jest to pokłosiem stereotypów dotyczących predyspozycji kobiet, które uznawane są za bardziej sumienne, rzetelne i cierpliwe.

Z kolei trading, asset management i ryzyko to w większości czynności wykonywane przez mężczyzn. Tutaj również istnieje zależność – przyjmuje się, że kobiety są mniej odporne na stres, boją się ryzyka i rzadziej się go podejmują.

Kobiety w pułapce tradycyjnych ról społecznych

Za największą barierę zewnętrzną, która ogranicza rozwój kobiet w sektorze finansów, respondenci uznają uwikłanie kobiet w tradycyjne role – twierdzi tak 64 proc. badanych. Kolejną przeszkodą jest pomijanie kobiet przy awansach – jak przyznaje co drugi respondent oraz dająca się odczuć solidarność mężczyzn. Ponadto, co trzecia kobieta pracująca w finansach narzeka na brak uznania za swoją pracę ze strony kierownictwa.

"Powyższe tendencje obserwujemy nie tylko w sektorze finansowym – dotyczą niemal każdej z branż. Kobiety i mężczyźni mają inne role w społeczeństwie, a co za tym idzie inne są oczekiwania dotyczące ich życia prywatnego i zawodowego" - wyjaśnia Monika Daczka-Krzywoń, Team Leader Antal Finance & Accountancy oraz współtwórca projektu badawczego.

Szklany sufit to pestka - kobietom brakuje wiary w siebie. (Fot. Thinkstock)

"Mężczyźni również są bardziej solidarni i często w procesach rekrutacyjnych decydują się na zatrudnienie innego mężczyzny, natomiast w przypadku kobiet występuje syndrom „królowej pszczół”, który polega na wzajemnym wykluczaniu się rywalek. Wszystko to powoduję, że pomimo prawa, które nakazuje równe traktowanie mężczyzn i kobiet to jednak zmiany w naszych zachowaniu i myśleniu są procesem bardziej długofalowym" – dodaje ekspertka.

Szklany sufit to pestka - kobietom brakuje wiary w siebie

Jak wynika z raportu, aż 65 proc. respondentów uznaje, że główną bariera wewnętrzną jest brak wiary w siebie, skromność przy prezentowaniu kompetencji (53 proc.) i brak odwagi w formułowaniu własnych potrzeb (51 proc.). Kobiety starają się godzić życie zawodowe z pracą i często zapominają o własnych potrzebach i rozwoju albo rezygnują z nich na rzecz rodziny. Wsparciem powinny być liderki, które już odniosły zawodowy sukces.

Ważna jest także postawa samych przełożonych i organizacji. Od kilku lat w firmach wprowadzane są kompleksowe programy, które wspierają kobiety w rozwoju karier i dążą do wyrównania szans. Ponadto, firmy realizujące takie rozwiązania, zaczęły doceniać efektywność biznesową i korzyści wynikające z kultury organizacyjnej opartej na różnorodności. Warto jednak zauważyć, że pomimo poprawiającej się sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż jest im trudniej ze względu na wspomniane role społeczne, jakie pełnią, obowiązki rodzinne i stereotypy.

Elastyczny pracodawca, to najlepszy pracodawca

Ponad 1/3 badanych w raporcie wskazała nieelastyczny czas pracy jako jedną z barier w rozwoju kariery zawodowej. Silnym wskaźnikiem tego zjawiska jest łatwość wzięcia przerwy w ciągu pracy na załatwienie prywatnych/rodzinnych spraw. O ile przeważająca część badanych (53 proc.) uważa to za raczej łatwe, to jednak jako trudne definiuje to 36 proc. badanych, co stanowi wysoki udział.

Przewagę zdobywają te organizacje, które śledzą nowe trendy rynkowe i na nie reagują. Przy dzisiejszym rynku pracownika nie może być mowy o nierównym traktowaniu przy awansach a fakt, że coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy umożliwia kobietom łączenie obowiązków zawodowych i prywatnych.