Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

500 lat Reformacji: Na UJ trwa debata

500 lat Reformacji: Na UJ trwa debata
Fot. Wikipedia
Wpływ reformacji na współczesne relacje państwa z Kościołem - to jeden z tematów konferencji "Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem – aspekty ustrojowe i prawne". Wydarzenie naukowe zorganizowano na UJ w 500-lecie Reformacji.

"To już czwarta edycja tej konferencji, której istotą jest zagadnienie dotyczące relacji państwo-Kościół, z perspektywy tego jak Kościół widzi państwo i swoją rolę w nim dla siebie. Wśród zaproszonych gości są przede wszystkim teoretycy i praktycy prawa" – powiedział proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, która jest jednym z organizatorów wydarzenia - dr Roman Pracki. Zaproszeni goście dyskutowali też m.in. o wpływie reformacji na współczesne relacje państwa z kościołem.

Tym razem konferencja odbywa się przy okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji.

Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec ocenił, że dialog ekumeniczny między katolikami i ewangelikami w Polsce najlepiej przebiega na poziomie centralnym, najtrudniej na - parafialnym.

"Od lat trwa ekumeniczny dialog w obrębie trzech płaszczyzn: na poziomie parafii, gdzie odbywa się wiele wspólnych nabożeństw ekumenicznych, na poziomie diecezji, co jest związane ze spotkaniami biskupów i z konferencjami oraz na płaszczyźnie ogólnopolskiej, jako dialog pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną, a Episkopatem Polski" – powiedział

"Najlepsze są relacje na poziomie kościelnym – oceniam je jako dobre i poprawne, a czasami wręcz przyjacielskie, o czym świadczy choćby to, że Episkopat Polski i Polska Rada Ekumeniczna zajmują wspólne stanowiska w różnych, istotnych kwestiach. Podpisaliśmy np. wspólny dokument o ważności chrztu, o święceniu niedzieli, czy dokument w sprawie uchodźców. Najtrudniej odbywa się ona na płaszczyźnie parafialnej, bo te kontakty zależą od poszczególnych ludzi" – podkreślił biskup.

Konferencja odbywa się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, a organizują ją wspólnie: uczelnia, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i parafia ewangelicko-augsburska w Krakowie.

Dla ewangelików na całym świecie, rok 2017 jest rokiem jubileuszu 500-lecia Reformacji. Ogólnopolskie obchody rozpoczęły się 31 października 2016 roku, od nabożeństwa w kościele Jezusowym w Cieszynie. W każdej parafii w kraju, w ramach roku jubileuszowego odbyło się wiele koncertów, seminariów naukowych, nabożeństw, a nawet imprez sportowych - jak np. dziewięciodniowy sztafetowy bieg z Wittenbergi do Cieszyna.

Centralne obchody związane z 500-leciem odbędą się w Warszawie, między 26, a 29 października 2017 r. Jak zaznaczył biskup Samiec - ich najważniejszym punktem będzie spotkanie na Zamku Królewskim, z udziałem prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz zaproszonych polityków i przedstawicieli innych wyznań. Według bpa Samca, w trakcie tego spotkania, Luterańskiemu Kościołowi Szwecji zostanie wręczona nagroda im. Anny Wazówny za humanitarną pomoc dla ludności na terenie Mazur, od roku 1945. Symboliczny koniec obchodów 500-lecia Reformacji, przewidziany jest na 31. października w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest związany z nurtem reformacji luterańskiej. Obecnie liczy około 70 tys. członków, którzy należą do 133 parafii.

Patronat honorowy nad konferencją w Krakowie objęli Prezydent Miasta Krakowa - prof. Jacek Majchrowski, Rektor UJ - prof. Wojciech Nowak oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.