Biuro - Regulamin Galicjusz.pl

Korzystanie z serwisu Galicjusz.pl jest jednoznaczne z zgodą przestrzegania postanowień i warunków określonych w regulaminie.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Galicjusz.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z poniższymi założeniami, prosimy o opuszczenie strony.

Wydawcą portalu Galicjusz.pl jest firma Acrossweb LTD.

Definicje
Regulamin- nizniejszy regulamin.
Serwis- serwis internetowy www.galicjusz.pl, który stanowi platformę informacyjno - ogłoszeniową.
Użytkownik- osoba fizyczna, która korzysta z serwisu www.galicjusz.pl

Prawa autorskie
Wszystkie treści opublikowane na łamach serwisu Galicjusz.pl, są własnością firmy JD Blayer, lub jej partnerów, z którymi serwis związany jest odrębną umową uprawniającą do publikacji tychże treści.

Warunki korzystania z serwisu
Treści zawarte na stronie serwisu jeśli nie są objęte odrębną umową jak w/w, nie mogą być kopiowane, powielane i dystrybuowane bez uprzedniej zgody uzyskanej od serwisu Galicjusz.pl
Zezwala się na wydrukowanie lub pobranie na dysk zawartości poszczególnych informacji dostępnych na stronach serwisu w celu prywatnego użytku niekomercyjnego.

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej
Materiały opublikowane w serwisie Galicjusz.pl mają charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako mające charakter konstytutywny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji czy też działań.
Galicjusz.pl nie posiada gwarancji ani oświadczenia co do dokładności lub przydatności do określonego celu jakiegokolwiek materiału na serwisie lub niezawodności dostępu do tego serwisu.

Galicjusz.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty czy też zaniedbania (w tym: straty gospodarcze, przychodów, zysków lub straty pośrednie) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu.

Galicjusz.pl nie gwarantuje, że serwis (lub strony, które powiązane są z serwisem za pomocą linków) jest wolny od wirusów komputerowych lub innych elementów mogących spowodować szkody systemu komputerowego.

Strony wchodzące w skład serwisu mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne.

Informacje w serwisie mogą być aktualizowane od czasu do czasu i mogą okazać się nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaniedbania w aktualizacji publikowanych treści.

Treści reklamowe i opublikowane przez osoby trzecie
Niniejsza strona zawiera materiały dodane przez osoby trzecie. Galicjusz.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa, błędy lub niezgodności w ramach publikacji tego typu treści.

W przypadku nabycia jakiegokolwiek dobra czy też skorzystania z serwisu oferowanego przez osobę trzecią w serwisie, Galicjusz nie ponosi odpowiedzialności za tę transakcję i jej skutki.

Galicjusz.pl posiada na swoich stronach linki przekierowujące do innych serwisów. Nie stanowią one części serwisu Galicjusz tym samym nie są pod jego żadną kontrolą.
Ogłoszenia, , których wyłącznym celem jest przekierowanie do innej witryny internetowej będą usuwane ze strony.

Każdy osoba, która rejestruje się na portalu Galicjusz wyraża zgodę na otrzymywanie treści reklamowych na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy odbioru reklamy na jego adres e-mail poprzez wypełnienie formularza.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie Usługi nieodpłatne świadczone przez Galicjusz.pl są możliwe dzięki uprzejmości reklamodawców.
Tym samym zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszelkich nieodpłatnych usług dla każdego użytkownika, który rezygnuje z otrzymywania reklam na swoim e-mail.
Galicjusz zastrzega sobie prawo do odmowy i zatrzymania emisji reklam, które są sprzeczne z misją i interesami serwisu.

Materiał dodany przez Ciebie
Przesyłając materiały do Galicjusz.pl, oznacza automatyczne przyznanie Galcjuszowi nieodpłatnego, bezterminowego, nieodwołalnego i wyłącznego licencjonowanego prawa użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, edytowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania i przedstawiania takich materiałów (w całości lub w części) na całym świecie i / lub włączenie go do innych dzieł w jakiejkolwiek formie, mediów lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później przez cały okres obowiązywania praw, które mogą występować w takich treściach. Niemniej jednak Galicjusz.pl nie jest zobowiązany do publikowania otrzymywanych treści.

Ważność
Jeśli jakikolwiek warunek, stan, lub świadczenie tego regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień niniejszego regulaminu nie będzie w żaden sposób zagrożona lub naruszona.

Zasady dotyczące zapytań klientów
Wszystkie zapytania lub uwagi prosimy kierować na adres redakcja@galicjusz.pl

Galicjusz.pl odpwiada na zapytania klientów w ciągu 48 godzin.