Menu

Konkurs wiedzy o pierwszej pomocy w Jarosławiu

Konkurs wiedzy o pierwszej pomocy w Jarosławiu
Wczoraj na jarosławskim Rynku policjantki, pracownicy Urzędu Miasta, służb sanitarnych, ratownicy medyczni i stowarzyszenia "Bezpieczne Życie" oceniali wyniki zmagań uczniów, w ramach konkursu "Ratownicy są wśród nas".
Na jarosławskim rynku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych brali udział w konkursie "Ratownicy są wśród nas". Celem tego konkursu, organizowanego w ramach działań programu "Bezpieczny Jarosław", jest propagowanie znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.

Już kolejny raz w organizację tego konkursu włączyła się Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu. Policjantki Wydziału Prewencji asp. Agnieszka Łakota i sierż. szt. Anna Wańko wzięły udział w przygotowaniach i oceniały uczestników konkursu.

W konkursie wzięło udział 16 drużyn, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Każda z drużyn na początek musiała rozwiązać test wiedzy. Następny etap to egzamin praktyczny. W trzech zaaranżowanych scenkach symulacyjnych, uczestnicy musieli udzielić pomocy osobom poszkodowanym, a także wezwać pogotowie ratunkowe.

W każdej z tych sytuacji trzeba było zaprezentować wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy osobie rannej, oparzonej i poszkodowanemu po upadku. Każdą grupę oceniały trzy grupy jury. Wśród oceniających były jarosławskie policjantki, ratownicy medyczni, przedstawiciele inspekcji sanitarnej i pracownicy Urzędu Miasta.

Wszystkie grupy reprezentowały wysoki poziom wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Może świadczyć o tym fakt, że dwie drużyny ze szkół gimnazjalnych uzyskały taką samą liczbę punktów. W tej kategorii zwycięzcę wyłoniono w dogrywce. Przedstawiciel drużyny miał wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Najlepszym drużynom i ich opiekunom a także szkołom, gratulacje i nagrody wręczył Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Bogdan Wołoszyn.

Oto zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu,
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu,
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Zespół Szkół im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej,
II miejsce - Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu,
III miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.