Menu

Na uniwersytecie w Irkucku coraz więcej chętnych do nauki polskiego

Na uniwersytecie w Irkucku coraz więcej chętnych do nauki polskiego
Język polski cieszy się dużą popularnością wśród studentów na Uniwersytecie w Irkucku. (Fot. Wiki)
Osoby polskiego pochodzenia, cudzoziemcy, a w większości samii Rosjanie, uczą się języka polskiego na Irkuckim Uniwersytecie Państwowym, największej uczelni w stolicy Syberii Wschodniej. Chętnych do nauki polskiego jest coraz więcej - dziś to około 50 studentów.

Język polski jest wykładany jako jeden ze współczesnych języków słowiańskich na wydziale filologii rosyjskiej i jest przedmiotem obowiązkowym. Na innym wydziale - języków obcych - studenci mogą wybrać polski jako tzw. drugi język obcy. Prócz tego, jeśli chcą kontynuować naukę, mogą korzystać z dodatkowych, fakultatywnych zajęć z języka polskiego.

"Historia Syberii Wschodniej i Irkucka jest powiązana tak czy inaczej z Polską, z zesłańcami. Są (w Irkucku - przyp.red.) osoby pochodzenia polskiego" - przekazała Jekatierina Starodworska, prowadząca lektorat z polskiego. Ale, jak zastrzega, nie można powiedzieć, by wśród uczących się języka polskiego osoby o takich korzeniach stanowiły większość. "Studiują polski przede wszystkim Rosjanie, są też cudzoziemcy - w zeszłym roku był to student z Wietnamu - a także studenci, którzy przyjechali na irkucką uczelnię z innych regionów Federacji Rosyjskiej" - dodała.

Maria Łoszanina zaczęła uczyć się polskiego dwa lata temu, kiedy musiała zdecydować, czy wybrać jako dodatkowy język polski, czy bułgarski. „Wybrałam polski, bo słuchałam muzyki polskiej i myślałam, że będzie lepiej uczyć się tego języka” – wspomina. Dopiero później przypadkowo dowiedziała się, że i jej rodzina ma polskie korzenie. Na warsztatach języka polskiego, na których czytała swoje wiersze jedna ze słuchaczek z Polski zwróciła uwagę na jej nazwisko. Okazało się, że mają wspólnych krewnych.

Sonia Szurujewa, studentka filologii rosyjskiej, polskiego uczyła się najpierw w czasie studiów traktując to jako hobby. "Potem stało się to dla mnie interesujące” - opowiada.

W Irkucku jest ponad 10 uczelni, a więc grupa niespełna 50 osób może nie wydawać się liczna. Jednak wydział filologii nie jest duży – na roku uczy się 20-25 osób. Można więc powiedzieć, że polski jest popularny na tyle, na ile jest to możliwe – ocenia pani Jekatierina. Lektorka języka polskiego Małgorzata Rapacz, skierowana do Irkucka przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zauważa, że z roku na rok liczba studentów uczących się polskiego rośnie.