Biuro - Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat naszych zasad ochrony prywatności dla całej witryny Galicjusz.pl.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Galicjusz.pl jest wyłącznym właścicielem informacji klientów zgromadzonych na tej stronie. Serwis nie udostępnia informacji w jakikolwiek sposób inny niż określony w niniejszym oświadczeniu. Galicjusz.pl zbiera informacje od naszych użytkowników w kilku miejscach na stronach serwisu.

Wnioski o informacje

Nasza witryna w wielu miejscach daje możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail celem zadania pytań, uzyskania dodatkowych informacji czy by zgłosić uwagi i sugestie. Każdy z użytkowników może również zgłosić potrzebę kontaktu z naszym przedstawicielem celem uzyskania informacji o naszych produktach i usługach. Zastrzegamy sobie prawo do domagania się dodatkowych informacji osobowych od użytkownika takie jak imię, nazwisko i numer telefonu, aby móc spełnić jego prośbę.

Cookie

Cookie to mały plik z danymi przechowywanymi na komputerze użytkownika, zawierający informacje na temat preferencji użytkownika. Korzystanie z pliku cookie przynosi korzyści użytkownikom i nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi,zebranymi podczas jego obecności na naszej stronie. Na przykład, przy włączonym cookie, użytkownik nie będzie musiał wprowadzać hasła więcej niż raz. Jeśli użytkownik deaktywuje plik cookie, może on nadal korzystać z naszej strony, choć niektóre obszary mogą być funkcjonalnie ograniczone. Cookies pozwalają nam śledzić i wyodrębnić zainteresowania naszych użytkowników w celu zwiększenia ich satysfakcji z korzystania z serwisu Galicjusz.pl.

Zamówienia

Prosimy o informacje o użytkowniku podczas wypełniania zamówienia na naszej stronie. Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji kontaktowych (np. nazwa i adres dostawy) oraz finansowych (np. numer karty kredytowej, data jej ważności). Informacja ta jest wykorzystywana dla celów rozliczeniowych i realizacji zamówień. Jeśli występują trudności z realizacją zamówienia, informacje kontaktowe są wykorzystywane do kontaktu z klientem.

Bezpieczeństwo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wszystkie środki ochrony informacji o użytkownikach. Kiedy użytkownik podzieli się z nami informacjami poufnymi, informacje te są chronione zarówno w trybie online jak i offline.
Galicjusz.pl nie przechowuje żadnych danych związanych z transakcją płatności (takich jak np. numery kart kredytowych). Wszelkie dokonywane płatności są zabezpieczone przez zewnętrzną firmę płatniczą za pomocą szyfrowanego protokołu SSL. Adres takiej strony zaczyna się wtedy od https:// oraz na zabezpieczonej stronie powinna być widoczna ikona kłódki na dole przeglądarki internetowej, takiej jak Mozilla Firefox, Microsoft Explorer, Opera czy Google Chrome.

Dostawcy

Dane karty kredytowej dostarczonej przez użytkownika są przetwarzane za pomocą wyspecjalizowanej w tym obszarze firmy zewnętrznej. Firmy, które wykonują takie usługi, nie przechowują, udostępniają czy też używają danych osobowych dla innych celów.

Powiadamianie o zmianach

Jeśli jakiekowlwiek zmiany zostaną wprowadzone do naszej polityki prywatności , powiadomienia o tych zmianach zostaną zamieszczone na naszej stronie. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się użyć Państwa danych osobowych w sposób odmienny od podanych w/w oświadczeniu, użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Użytkownicy będą mieli wybór, czy zebrane dane na ich temat mogą zostać wykorzystane przez serwis w inny sposób niż określone w polityce prywatności podczas ich zebrania.